Skok do osrednje vsebine
ASV mini - pitna voda 2

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - pitna voda 3

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - pitna voda 6

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - pitna voda 7

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - odpadne vode 1

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - odpadne vode 2

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - pitna voda 1

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - čiščenje voda 1

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - čiščenje voda 2

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - odpadne vode 3

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

Čistilna naprava Frankolovo

Splošno

Čistilna naprava (ČN) Frankolovo leži na desnem bregu potoka Tesnica od naselja Frankolovo proti Ivenci. Je čistilna naprava, namenjena čiščenju komunalne odpadne vode s širšega območja Frankolovega. Odpadna voda doteka na čistilno napravo s pomočjo ločenega kanalizacijskega sistema. Biološko očiščena odpadna voda se po izgradnji čistilne naprave izteka v vodotok Tesnico.

Prispevno območje obsega:

 • naselje Frankolovo
 • Globoče,
 • Verpete,
 • Rakovo stezo in
 • Stražico.

Proces čiščenja komunalne odpadne vode, ki se vrši na ČN, zagotavlja primarno mehansko in sekundarno biološko čiščenje s podaljšanim odstranjevanjem dušika in fosforja, za kapaciteto 800 PE.

Odvečno blato se shranjuje in zgoščuje v bazenu za odvečno blato in odvaža na dehidracijo na ČN Celje.

Tehnologija čiščenja 

Mehansko predčiščenje:
- Črpališče
- Mehansko čiščene fine grablje
- Peskolov
- Izravnalni bazen s črpališčem
- Lovilec olj in maščob ter bazen za odvečna olja in maščobe

Biološko čiščenje:
- Selektorji
- Denitrifikacija
- Nitrifikacija
- Naknadni usedalnik
- Bazen za odvečno blato

Parametri vtoka

Dnevna obremenitev:
BPK5 200 mg/l
KPK 400 mg/l
TSS 233 mg/l
Ntot 37 mg/l


Tehnologija zagotavlja naslednje iztočne parametre:

BPK5 <MDK: 30 mg/l
KPK <MDK: 150 mg/l
Amonijev dušik <MDK: 5 mg/l
Nitratni dušik <MDK: 5 mg/l
Skupni dušik <MDK: 15 mg/l
Skupni fosfor <MDK: 2 mg/l
Neraztopljene snovi <MDK: 30 mg/l

Učinek čiščenja po KPK mora biti minimalno 98 % in po BPK5 minimalno 95 %.

 URADNE URE

 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ IN DOVOLJENJ
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Facebook-logo.png
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.