Skok do osrednje vsebine
ASV mini - pitna voda 2

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - odpadne vode 2

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - čiščenje voda 2

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - vzdrževanje cest 2

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - pitna voda 3

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - pitna voda 7

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - čiščenje voda 1

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - odpadne vode 3

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - odpadne vode 1

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - pitna voda 1

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - pitna voda 6

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

 

Od 1. 1. 2022 se razpisna dokumentacija, vezana na posamezna javna naročila, ki jih vodi Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., objavlja izključno na portalu javnih naročil (razen v delih, kjer to zaradi narave datotek ni mogoče).

 

***

 

JAVNO NAROČILO - Recikel blata - CČN Celje - rok za predložitev ponudb je 18. 1. 2022, do 10.00 (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008573/2021-W01 z dne 21. 12. 2021)

 

JAVNO NAROČILO - Obnova sistema za doziranje kemikalij na Vodarni Frankolovo - rok za predložitev ponudb je 10. 1. 2022, do 10.00 (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008355/2021-W01 z dne 10. 12. 2021)

 

JAVNO NAROČILO - Strojno čiščenje kanalizacije - rok za predložitev ponudb je 10. 12. 2021, do 11.00 (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008042/2021-W01 z dne 26. 11. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Monitoring vod pri izvajalcu gospodarske javne službe Vodovod kanalizacija, d.o.o., Celje - rok za predložitev ponudb je 3. 12. 2021, do 11.00 ure (objava na Portalu JN007867/2021-W01 z dne 19. 11. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Prevoz predzgoščenega blata s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 05 iz čistilnih naprav v upravljanju naročnika v zalogovnik na ČN Celje - rok za predložitev ponudb je 22. 11. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN007388/2021-W01 z dne 28. 10. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Gradbena dela pri vzdrževanju vodovodnega, kanalizacijskega in cestnega omrežja za obdobje treh let - rok za predložitev ponudb je 8. 11. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN006992/2021-E01 z dne 12. 10. 2021) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda na Lavi na območju VOC-a v Celju - rok za predložitev ponudb je 13. 10. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN006601/2021-W01 z dne 28. 9. 2021) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Nabava vodovodnega materiala za obdobje dveh let - rok za predložitev ponudb je 28. 09. 2021 do 11:00 ure (objava na Portalu JN006119/2021-E01 z dne 7. 9. 2021 in v dodatku k Uradnemu listu EU pod št. 2021/S 174-454986)  Prejem ponudb zaključen

JAVNO NAROČILO - Nabava vodomerov DN20 za leto 2021 in 2022 - rok za predložitev ponudb je 27. 9. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN005912/2021-W01 z dne 31. 8. 2021 Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov - rok za predložitev ponudb je 14. 09. 2021 do 11:00 ure (objava na Portalu JN005552/2021-E01 z dne 12. 8. 2021 in v dodatku k Uradnemu listu EU pod št. 2021/S 156-414777) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Prevzem in odstranjevanje blata iz Čistilne naprave Celje - rok za predložitev ponudb je 31. 8. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN005452/2021-W01 z dne 10. 8. 2021Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova primarnega vodovoda fi 500 mm od vodarne Medlog do jaška pri Vrtnarski šoli - rok za predložitev ponudb je 16. 8. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN005081/2021-W01 z dne 23.7.2021) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda in vodovodnih priključkov v Iršičevi, Pucovi in Goriški ulici na Lavi v Celju - rok za predložitev ponudb je 11. 8. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN004817/2021-W01 z dne 15. 7. 2021) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova kanalizacije, vodovoda in ceste v Stritarjevi ulici - rok za predložitev ponudb je 2. 8. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN004616/2021-W01 z dne 8. 7. 2021) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Zamenjava potopnih mešal v dveh aeracijskih bazenih na ČN Celje - rok za predložitev ponudb je 9. 7. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN003990/2021-W01 z dne 15. 6. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda v Šercerjevi in Škvarčevi ulici v Celju- rok za predložitev ponudb je 1. 7. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN003901/2021-W01 z dne 11. 6. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda, kanalizacije, plinovoda in cestišča v Ipavčevi (odsek od Gregorčičeve ulice do policijske postaje) - rok za predložitev ponudb je 30. 6. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN003900/2021-W01 z dne 11. 6. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova starega vodovoda LŽ 175 od Keršove ulice proti Arclinu na območju Občine Vojnik - I. etapa - rok za predložitev ponudb je 2. 6. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu  JN003075/2021-W01 z dne 14. 5. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda sočasno z izgradnjo manjkajoče kanalizacije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Mestna občina Celje, Občina Štore in Občina Vojnik - rok za predložitev ponudb je 7.6.2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN003014/2021-E01 z dne 12. 5. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Vzdrževanje vegetacije na občinskih cestah v Mestni občini Celje (ponovitev) - rok za predložitev ponudb je 19. 5. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN002806/2021-W01 z dne 4. 5. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Dobava električne energije za obdobje 2022 - 2024 - rok za predložitev ponudb je 14. 5. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN002364/2021-E01 z dne 15. 4. 2021 in v dodatku k Uradnemu listu EU pod št. 2021/S 074-189828) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Vzdrževanje vegetacije na občinskih cestah v Mestni občini Celje - rok za predložitev ponudb je 28. 4. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN001942/2021-W01 z dne 31. 3. 2021 s spremembo JN001942/2021-K01 z dne 14. 4. 2021 ter JN001942/2021-K02 z dne 16. 4. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let - rok za predložitev prijav je 2. 4. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN001582/2021-B01 z dne 17. 3. 2021) - Prejem prijav zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova talnih obeležb in zaris novih obeležb po odločbah Mestne občine Celje na področju občinskih cest - rok za predložitev ponudb je 9. 3. 2021 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN001011/2021-W01 z dne 23.02.2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Izvedba vodovoda in kanalizacije Ribiški dom - Šmartinsko jezero - rok za predložitev ponudb je 12. 3. 2021 (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN000938/2021-W01 z dne 19.02.2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda LŽ fi 175 mm od Razdelja do Nove Cerkve - I. faza (od profila 23 do 74) - rok za predložitev ponudb je 27. 1. 2021 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN000139/2021-W01 z dne 13.1.2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda v naselju Ilovca v občini Vojnik - rok za predložitev ponudb je 23. 12. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN007624/2020-W01 z dne 8. 12. 2020) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov za obdobje enega leta - rok za predložitev ponudb je 17. 12. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN007538/2020-W01 z dne 3. 12. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova komunalnih vodov (kanalizacija in vodovod) v Ulici bratov Vošnjakov - rok za predložitev ponudb je 30. 10. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN006438/2020-W01 z dne 16. 10. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Prevzem in odstranjevanje blata iz Čistilne naprave Celje za obdobje enega leta - rok za predložitev ponudb je 24. 9. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN005599/2020-W01 z dne 10. 9. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova komunalnih vodov (kanalizacija in vodovod) ter ceste Na Rebri in Lešničarjevi ulici v Celju - rok za predložitev ponudb je 16. 7. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN004193/2020-W01, z dne 2.7.2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova cevovoda od vodnjakov B, D, G in E do Vodarne Medlog - 2. faza - rok za predložitev ponudb je 14.7.2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN004142/2020-W01, z dne 30. 6. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Nabava goriva v dveh sklopih za obdobje štirih let - rok za predložitev ponudb je 24. 6. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN003658/2020-W01, z dne 10. 6. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Dograditev sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda v Travniški ulici - rok za predložitev ponudb je 28.04.2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN002299/2020-W01, z dne 9. 4. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda in vodovodnih priključkov ob Dečkovi cesti in v Šaranovičevi ulici v Celju - rok za predložitev ponudb je 16. 4. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN001952/2020-W01, z dne 25.03.2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda in izgradnja kanalizacije v Kašovi ulici v Vojniku - rok za predložitev ponudb je 18. 3. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN001336/2020-W01, z dne 3. 3. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov za obdobje enega leta - rok za predložitev ponudb je 5. 3. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN001039/2020-W01 z dne 19. 2. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda PVC 225mm in kanalizacije med Hudinjo in Novo vasjo v Celju - rok za predložitev ponudb je 20. 1. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN008915/2019-W01 z dne 24. 12. 2019) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Izvajanje zimske službe v Mestni občini Celje za zimsko sezono 2020/2021 - rok za predložitev ponudb je 6. 1. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN008348/2019-B01 z dne 29. 11. 2019 in v Dodatku k Uradnemu listu EU pod oznako 2019/S 232-569271) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Video snemanje cest v Mestni občini Celje za banko cestnih podatkov in video zajem podatkov o ožjem mestnem jedru Celja v 3D tehniki - rok za predložitev ponudb je 23. 12. 2019 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN008227/2019-B01 z dne 25. 11. 2019 in v Dodatku k Uradnemu listu EU pod oznako 2019/S 228-559572) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova oskrbe s pitno vodo na območju Šmartno v Rožni dolini - Zlaka - Šentjungert - rok za predložitev ponudb je 22.11.2019 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN007764/2019-W01 z dne 7.11.2019) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Monitoring vod pri izvajalcu gospodarske javne službe Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Celje - rok za predložitev ponudb je 12. 11. 2019 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN007596/2019-W01 z dne 29.10.2019) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Rekonstrukcija nadstršnic na sedežu podjetja Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Celje - rok za predložitev ponudb je 22. 10. 2019 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN006988/2019-W01 z dne 8. 10. 2019) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova elektroinštalacij in opreme v Vodarni Medlog - 2. faza - rok za predložitev ponudb je 28. 8. 2019 do 11.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005702/2019-W01 z dne 9. 8. 2019) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Prevzem in odstranjevanje blata iz Čistilne naprave Celje v času nedelovanja Toplarne Celje - rok za predložitev ponudb je 27. 8. 2019 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005398/2019-E01 z dne 29.07.2019 in v Dodatku k Uradnemu listu EU z oznako 2019/S 145-358445) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Nabava vodovodnega materiala za obdobje dveh let - rok za predložitev ponudb je 6. 8. 2019 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN004434/2019-E01 z dne 25.06.2019 in v Dodatku k Uradnemu listu EU z oznako 2019/S 121-297351) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben in vgradnja oglenih filtrov (ponovljeno javno naročilo) - rok za predložitev ponudb je 19.06.2019 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN003870/2019-W01 z dne 7.06.2019) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben in vgradnja oglenih filtrov - rok za predložitev ponudb je 24.04.2019 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN002133/2019-W01 z dne 9. 4. 2019) - prejem ponudb zaključen 

 

JAVNO NAROČILO - Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov - rok za predložitev ponudb je 18. 3. 2019 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN001295/2019-W01 z dne 7. 3. 2019) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Izposoja in postavitev cestnih zapor po odločbah Mestne občine Celje - rok za predložitev ponudb je 11. 1. 2019 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008632/2018-W01 z dne 18. 12. 2018) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Strojno čiščenje kanalizacije - rok za elektronsko predložitev ponudb je 9. 11. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN007484/2018-W01 z dne 26. 10. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Rekonstrukcija kolektorja Dobrna - Čistilna naprava Dobrna - I. faza - rok za elektronsko predložitev ponudb je 6. 11. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN007401/2018-W01 z dne 24. 10. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Gradbena dela pri vzdrževanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja za obdobje treh let - rok za elektronsko predložitev ponudb je 5. 11. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN007226/2018-E01 z dne 17. 10. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije v vzhodnem delu Tržaške in Vipavske ulice v Celju - rok za predložitev ponudb je 4. 10. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN006557/2018-W01 z dne 21. 9. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova kanalizacije, vodovoda in vodovodnih priključkov v Ulici Frankolovskih žrtev in Bezenškovi ulici na Hudinji v Celju - rok za elektronsko predložitev ponudb je 18. 9. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN006157/2018-W01 z dne 6. 9. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova primarnega vodovoda PVC DN 315 mm Frankolovo - Celje (odsek v naselju Frankolovo) - rok za elektronsko predložitev ponudb je 5. 9. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005736/2018-W01 z dne 21. 8. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova primarnega vodovoda PVC fi 300 mm cinkarniški jašek - Slance (odsek ob cinkarniškem jašku) - rok za elektronsko predložitev ponudb je 3. 9. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005689/2018-W01 z dne 17. 8. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova javne poti JP 932 751 z odvodnjavanjem v Skaletovi ulici v Celju - rok za elektronsko predložitev ponudb je 29. 8. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005668/2018-W01 z dne 16. 8. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova kanalizacije, vodovoda, vodovodnih priključkov, plinovoda ter rekonstrukcija ceste v Trubarjevi ulici v Celju - III. faza - rok za elektronsko predložitev ponudb je 17. 8. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005374/2018-W01 z dne 2. 8. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Prestavitev javnega vodovoda na območju predvidene polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje - rok za elektronsko predložitev ponudb je 9. 7. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN004289/2018-W01 z dne 26. 6. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Dobava električne energije za obdobje 2019-2021 - rok za predložitev ponudb je 22. 6. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN003199/2018-E01 z dne 18. 5. 2018 in v Dodatku k Uradnemu listu EU z oznako 2018/S 095-217210 z dne 19. 5. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let - rok za predložitev prijav je 28. 3. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN001411/2018-B01 z dne 9. 3. 2018) - Prejem prijav zaključen

 

 DRUGA FAZA - za javno naročilo Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje - ponudbe oddajo kandidati s priznano sposobnostjo - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Košnja trave obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov - rok za predložitev ponudb je 26. 3. 2018 do 10.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN001532/2018-W01 z dne 13. 3. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Obnova talnih obeležb na področju občinskih cest v Mestni občini Celje - rok za predložitev ponudb je 12.02.2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN000486/2018-W01 z dne 29. 1. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Nabava volumetričnih vodomerov DN 20 - rok za predložitev ponudb je 18. 12. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN009989/2017-W01 z dne 4. 12. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice na Lipi v Štorah - rok za predložitev ponudb je 8. 12. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN009718/2017-W01 z dne 21. 11. 2017 s spremembami JN009718/2017-K01 z dne 27. 11. 2017 in JN009718/2017-K02 z dne 29. 11. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda fi 450mm ob Dečkovi cesti v Celju (Odsek na območju PGE/poklicna gasilska enota) - rok za predložitev ponudb je 20. 11. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN009308/2017-W01 z dne 3. 11. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Izgradnja sekundarne kanalizacije v naselju Medlog (območje Slovenijales, Joštov mlin) in rekonstrukcija vodovoda PVC DN 250 v Medlogu - rok za predložitev ponudb je 14. 11. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN009171/2017-W01 z dne 27. 10. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Obnova cevovoda od vodnjakov B, D, G in E do vodarne Medlog - I. faza - rok za predložitev ponudb je 26. 10. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008823/2017-W01 z dne 12. 10. 2017) - Prejem ponudb je zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Izvajanje poštnih storitev - distribucija pisemskih kuvert do uporabnikov - rok za predložitev ponudb je 27. 10. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008740/2017-W01 z dne 10. 10. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov - rok za predložitev ponudb je 6. 11. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008617/2017-E01 z dne 3. 10. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Nabava vodovodnega materiala za obdobje dveh let - rok za predložitev ponudb je 18. 9. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN007655/2017-W01 z dne 22. 8. 2017) - Prejem ponudb je zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe - faza 1 - kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov - rok za predložitev ponudb je 8. 8. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN007045/2017-W01 z dne 25. 7. 2017 s spremembo JN007045/2017-K01 z dne 27. 7. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda LTŽ fi 175mm na odseku Zlateče-Razdelj pred obnovo regionalne ceste R3-693/2302 (Nova Cerkev-Socka-Vitanje) - rok za predložitev ponudb je 28. 7. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod onako JN006849/2017-W01 z dne 17. 7. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - OBNOVA PRIMARNEGA VODOVODA fi 400mm NA OBMOČJU TEHARIJ - II. FAZA - rok za predložitev ponudb je 19. 6. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005514/2017-W01 z dne 31. 5. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - OBNOVA VODOVODA PVC DN 315mm TEHARJE - ŠTORE (ODSEK OD JAŠKA 2 DO JAŠKA Z ODCEPOM ZA ŠTORE STEEL) - rok za predložitev ponudb je 8. 6. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005284/2017-W01 z dne 23. 5. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - ČISTILNA NAPRAVA ODPADNIH VODA ŠKOFJA VAS - OBNOVA MEHANSKE STOPNJE ČIŠČENJA - rok za predložitev ponudb je 22. 6. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005138/2017-E01 z dne 18. 5. 2017 s spremembami JN005138/2017-K01 z dne 19. 5. 2017, JN005138/2017-K02 z dne 5. 6. 2017, JN005138/2017-K03 z dne 6. 6. 2017 in JN005138-K04 z dne 7. 6. 2017 in JN005138-K05 z dne 8. 6. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE, OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE V NASELJU LESKOVEC IN ZADOBROVA V MESTNI OBČINI CELJE - SEVERNO OD CESTE TRNOVLJE-LJUBEČNA - II. FAZA - rok za predložitev ponudb je 1. 6. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005098/2017-W01 z dne 17. 5. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - IZVAJANJE PREISKAV KVALITETE PITNE VODE V VODOVODNIH SISTEMIH IN MONITORINGA NA ČISTILNIH NAPRAVAH V UPRAVLJANJU VODOVOD - KANALIZACIJA, D.O.O., CELJE - rok za predložitev ponudb je 3. 5. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN003321/2017-W01 z dne 14. 4. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - STROJNO ČIŠČENJE KANALIZACIJE ZA OBDOBJE DVEH LET - rok za predložitev ponudb je 11. 4. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN002377/2017-W01 z dne 28. 3. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - NABAVA TEKOČEGA POLIMERA ZA DEHIDRACIJO BIOLOŠKEGA BLATA - rok za predložitev ponudb je 13. 4. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN002355/2017-W01 z dne 28. 3. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - ODVOD KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH VOD NA OBMOČJU KOŠNICE (KANAL K 1.0 - I. FAZA; RAZBREMENILNI OBJEKT IN SIFONSKO PREČKANJE SAVINJE) - rok za predložitev ponudb je 10. 4. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN002121/2017-W01 z dne 22. 3. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - KOŠNJA TRAVE, OBSEKOVANJE IN OBREZOVANJE RASTLINJA NA OBČINSKIH CESTAH V MESTNI OBČINI CELJE TER NA OBMOČJU OBJEKTOV ZA OSKRBO S PITNO VODO IN KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV - rok za predložitev ponudb je 24. 3. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN001833/2017-W01 z dne 13. 3. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - NABAVA IN PREVOZ KEMIKALIJ ZA PRIPRAVO PITNE VODE 2017-2019 - rok za predložitev ponudb je 1. 3. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN001098/2017-W01 z dne 16. 2. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO – VKLJUČITEV VRTINE BRDCE (B-1) V VODOVODNI SISTEM NASELJA BRDCE NAD DOBRNO - rok za predložitev ponudb je 7. 12. 2016 do 10:00 ure (objava na Portalu javni naročil pod oznako JN007291/2016-W01 z dne 17. 11. 2016) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - OBNOVA PRIMARNEGA VODOVODA fi 400 in fi 300 mm NA OBMOČJU TEHARIJ - rok za predložitev ponudb je 28. 11. 2016 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN007173/2016-W01 z dne 11. 11. 2016) - Prejem ponudb zaključen

 

 URADNE URE

 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ IN DOVOLJENJ
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Facebook-logo.png
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.