Skok do osrednje vsebine
ASV mini - čiščenje voda 2

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - odpadne vode 3

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - odpadne vode 2

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - pitna voda 1

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - pitna voda 6

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - pitna voda 3

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - pitna voda 2

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - pitna voda 7

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - odpadne vode 1

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - čiščenje voda 1

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

POLITIKA KAKOVOSTI

 

Z uresničevanjem naše osnovne dejavnosti opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter vzdrževanja občinskih cest pomembno prispevamo k trajnostnemu razvoju območja in preprečevanju onesnaževanja okolja.

Naša prizadevanja gradimo na:

1. STRANKI

 • Skrbno spremljamo, prepoznavamo in izpolnjujemo tako sedanje in prihodnje potrebe odjemalcev in drugih udeleženih strani kot tudi zahteve zakonodaje in predpisov na področju kakovosti in dejavnosti podjetja.
 • Omogočamo uporabnikom dostop do informacij o kvaliteti pitne vode, obremenitvi odpadne vode, učinku čiščenja odpadne vode in motnjah na sistemu oskrbe.
 • Zagotavljamo hitro in kakovostno odpravo morebitnih motenj na sistemu oskrbe.

2. OKOLJU

 • Sledimo trendom na področju tehnologije in opreme, vključno s prepoznavanjem najboljših praks doma in v svetu.
 • Pri vsakodnevnem delu se zavedamo okoljske odgovornosti in jo upoštevamo.

3. STORITVAH

 • Skrbimo za zanesljivo, pravočasno in racionalno opravljanje naših storitev ob zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, in sicer tako da zagotavljamo:
  -  zadostne količine kakovostne pitne vode,
  -  ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, zbranih v kanalih,
  -  redno vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema tako, da preprečimo nastajanje motenj zaradi okvar na sistemih,
  -  varno in nemoteno odvijanje cestnega prometa na javnih cestah v Mestni občini Celje v vseh razmerah,
  -  ustrezne pogoje za varno delo naših zaposlenih,
  -  čim nižje stroške izvajanja storitev ob čim višjem nivoju storitev.

4. ZAPOSLENIH

 • Skrbimo za pozitivno organizacijsko klimo in ustvarjamo pogoje za zadovoljne in motivirane zaposlene, tako da zagotavljamo ustrezne pogoje za varno delo naših zaposlenih, razvijamo strokovne kompetence in primerno usposobljenost na delovnih mestih, izvajamo redno plačilo za delo, smo odprti za pobude, predloge in izboljšave ter izvajamo promocijo zdravja na delovnem mestu.


  Doseganje zastavljenih ciljev je skupna naloga in odgovornost vseh zaposlenih. Z doseženo kakovostjo storitev ne smemo biti zadovoljni, temveč nam mora pomeniti vzpodbudo za še višjo kakovost.

 

POLITIKA KAKOVOSTI v pdf 

 URADNE URE

 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ IN DOVOLJENJ
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Facebook-logo.png
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.