Skok do osrednje vsebine
ASV mini - pitna voda 2

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - odpadne vode 2

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - čiščenje voda 2

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - čiščenje voda 1

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - pitna voda 7

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - pitna voda 3

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - odpadne vode 1

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - odpadne vode 3

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - pitna voda 6

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - pitna voda 1

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

Videonadzor

INFORMACIJE O IZVAJANJU VIDEONADZORA

V DRUŽBI VODOVOD KANALIZACIJA, javno podjetje d.o.o.

 1. Kontaktni podatki Upravljavca 

VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o. Celje, Lava 2a

Telefon: 03/42 50 300

Elektronski naslov: info@vo-ka-celje.si 

 1. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo 

Obdelava osebnih podatkov z uporabo video nadzornega sistema se izvaja z namenom zagotovitve optimalne stopnje varovanja ljudi in premoženja, ki so na varovanem območju Upravljavca. 

Upravljavec izvaja videonadzor zaradi: 

 • zagotavljanja varovanja in varnosti zaposlenih in obiskovalcev ter premoženja Upravljavca na površini pred in okoli stavbe Upravljavca, vključno s parkiriščem,
 • varovanja in varnosti zaposlenih in obiskovalcev ter premoženja Upravljavca v določenih, vnaprej opredeljenih delih stavbe Upravljavca,
 • nadzora vstopa in izstopa v stavbo Upravljavca, vključno s kontrolo nad ustreznim evidentiranjem vstopov in izstopov v stavbo za zaposlene, ter
 • zagotavljanje skladnosti. 
 1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 76., 77. in 78. členom ZVOP-2.

 1. Zakoniti interesi, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec:

Upravljavec z obdelavo zasleduje legitimen (zakonit) interes upravljavca, t.j. zagotovitev optimalne stopnje varovanja ljudi in premoženja. 

Upravljavec je izvedel oceno potrebnosti vzpostavitve videonadzora in upoštevajoč izkazano nevarnost odtujevanja proizvodov, ki jih proizvaja Upravljavec, potrebo po vzpostavitvi nadzorovanih vhodov in izhodov v proizvodni in skladiščni del v skladu z načelom dobre proizvodne in distribucijske prakse in za namen varovanja poslovnih skrivnosti družbe sklenil, da je vzpostavitev videonadzora za varovanje premoženja in poslovnih skrivnosti Upravljavca, pa tudi tretjih oseb, ki so končni uporabniki proizvodov Upravljavca, nujno potrebna. Teh namenov ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Obdelava osebnih podatkov je za uresničitev tega zakonitega interesa Upravljavca potrebna in bo pomembno pripomogla k doseganju namena za katerega se videonadzor izvaja. Nad zakonitim interesom upravljavca interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznikov, na katere se podatki nanašajo, ne prevladajo.  

 1. Obdobje hrambe:

Za doseganje namena izvajanja videonadzora je določen minimalen čas hranjenja posnetkov, to je štirinajst dni po nastanku. Videoposnetki se hranijo največ tri mesece po nastanku, če ni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki velja v družbi, ali veljavni zakonodaji predpisan krajši rok. Po izteku tega obdobja Upravljavec zagotovi trajno brisanje posnetkov. 

Hramba kopij delov posnetkov, ki se izdelajo in uporabljajo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, se hranijo toliko časa, dokler ti nameni niso izpolnjeni, dokler postopki, v okviru katerih se uveljavljajo, izvajajo ali branijo pravni zahtevki, niso zaključeni, v primeru, ko do takšnih postopkov ne pride, pa največ do roka, ko takšni zahtevki zastarajo. 

 1. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Upravljavec lahko prenese osebne podatke, pridobljene v okviru izvajanja videonadzora: 

 • drugim družbam, če in kolikor je tak prenos nujno potreben za doseganje zgoraj omenjenih namenov,
 • obdelovalcem osebnih podatkov, ki delujejo le po dokumentiranih navodilih Upravljavca, 
 • drugim osebam, če za to obstaja ustrezna pravna podlaga,
 • policiji, če je to zakonsko dovoljeno in potrebno za izvrševanje njihovih pooblastil.
 1. Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:

Upravljavec osebnih podatkov bo posnetke obdeloval izključno za primarni namen – za namen zaradi katerega je bil videonadzor vzpostavljen, razen ko se posnetki uporabljajo kot dokazno gradivo v vseh tistih primerih, ko pride do deviantnega dogodka (npr. poškodovanja osebe ali stvari) in se posnetki uporabljajo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v zvezi s takšnim dogodkom.

 1. Neobičajne nadaljnje obdelave: 

Prenosi podatkov v tretjo državo:

Upravljavec osebnih podatkov, vezanih na izvajanje videonadzora, ne prenaša v tretjo državo.

V primeru, da bi Upravljavec osebne podatke prenesel v tretjo državo, se le-ta izvede ob izpolnjevanju vseh pogojev, določenih z veljavnimi predpisi in pod pogojem, da so za posredovanje uporabljeni ustrezni zaščitni ukrepi, kot so na primer standardna pogodbena določila. Posamezniki lahko v zvezi s tem zahtevajo dodatne informacije in kopije izvedenih zaščitnih ukrepov. 

Spremljanje dogajanja v živo:

Video nadzorni sistem se lahko izvaja na način snemanja in arhiviranja posnetkov in na način neposrednega spremljanja dogajanja v živo. Videoposnetke posameznih kamer v času fizičnega varovanja Upravljavca lahko na ekranu spremlja varnostnik oziroma receptor, ki je za to posebej ustrezno pooblaščen.

 1. Pravice posameznika: 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima zagotovljene vse pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, kot so določene v Splošni uredbi in ZVOP-2: 

 • pravico do informacij in dostopa do osebnih podatkov,
 • v kolikor je to primerno, pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora ter pravico, da zanj ne velja odločitev, ki bi temeljila zgolj na avtomatizirani obdelavi.

Posameznik ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov (posnetka) zgolj v relevantnem delu, kjer je na posnetku on. V ta namen mora zahtevo specificirati na način, da jasno navede, v katerem prostoru se je domnevno nahajal, na kateri datum in v katerem, kar najbolj določno opredeljenem časovnem obdobju ter svojo referenčno fotografijo (oziroma opis podobe, oblačil in podobno), ob podaji zahteve pa se mora tudi ustrezno identificirati. Upravljavec dostop do osebnih podatkov omogoči, če je mogoče posameznika identificirati brez nesorazmerno velikega napora in stroškov. Upravljavec zagotovi posamezniku zahtevane kopije brezplačno, v primeru ponavljajočih ali neutemeljenih zahtev pa mu lahko zaračuna materialne stroške posredovanja. 

Posameznik lahko zahtevo na Upravljavca naslovi po pošti ali elektronski naslov, naveden v točki 1 (Kontaktni podatki Upravljavca).

V primeru, da posameznik meni, da upravljavec krši njegove pravice v zvezi z osebnimi podatki, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo (Informacijski pooblaščenec, Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec. Dunajska cesta 22 1000 Ljubljana. Telefon: 01 230 97 30. E-pošta: gp.ip@ip-rs.si).  

 1. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev/profiliranje:

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Več informacij glede obdelave osebnih podatkov je na voljo na spletni strani 

www.vo-ka-celje.si

 URADNE URE

 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ IN DOVOLJENJ
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Facebook-logo.png
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.